Velkommen til FDF Hillerød - Et rart sted at være

I FDF Hillerød møder vi børn og unge med fantasi og fællesskab.

Kredsmøde den 11. oktober

28.09.2017

Til alle medlemmer af kredsen.  I kan glæde jer til det fedeste møde i dette halvår! I vil blive udfordret, grine, lege og havde det mega fedt! Vi mødes i kredshuset klokken 18.00, hvor alle klasser skal lave mega fede...


Hvilke holdninger står FDF Hillerød for

 • Vision:

Vi vil være kendt som et rart sted at være

Det er derfor vigtigt for os, at vi:

 • møder børnene og de unge, der hvor de er
 • er fremtidsorienteret
 • arbejder under trygge rammer

 

Værdier:

Vores værdier er:

 • Samarbejde og sammenhold
 • Fællesskab
 • Kristent livssyn
 • Leg og fantasi
 • Børnene og de unge i centrum

 

Mål:

Jo flere vi er, desto sjovere er det for alle. Derfor har vi en målsætning om, at vi i FDF Hillerød skal have minimum 75 medlemmer. Dette vil vi opnå på følgende måder:

 

Rekruttering:

I forbindelse med rekruttering vil vi arbejde med følgende:

 • Videreudvikle hjemmesiden som vores væsentligste kommunikationsmedium udadtil
 • Lade forældrene anbefale os til andre forældre
 • Øget ekstern synlighed f.eks. ved artikler i Hillerød Posten og kirkebladet samt ved deltagelse i events ved større begivenheder i byen
 • Målrettet uddele FDFs reklamemateriale

 

Fastholdelse:

De børn og unge som er medlemmer i FDF Hillerød, vil vi søge at fastholde på følgende måde:

 • Løbende forny og videreudvikle vores ture og arrangementer, således at de følger med tiden og ikke opfattes som kedelige og gammeldags.
 • Konstant sikre, at der er en rød tråd i klassearbejdet.
 • Uddanne seniorerne til at indgå i de yngre klasser som assistenter, og dermed som forbilleder for de små.
 • Selvom vi skal forny os, skal vi ikke glemme, at vi bygger på traditioner. De klassiske FDF dyder, vil ikke gå i glemmebogen.

 

Gode rammer for arbejdet:

Hvis ikke der er gode og trygge rammer for klassearbejdet, så nytter ovenstående ikke så meget. Derfor vil FDF Hillerød:

 • Konstant søge at have en fornuftig økonomi, hvor tæring sættes efter næring, men hvor der også er råd til, at vi kan gøre et godt stykke arbejde.
 • Have en fornuftig arbejdsfordeling mellem bestyrelsen, lederne og støtteforeningen, således at det frivillige arbejde for den enkelte ikke bliver for overvældende