Velkommen til FDF Hillerød - Et rart sted at være

I FDF Hillerød møder vi børn og unge med fantasi og fællesskab.

Nu starter FDF snart igen!

06.08.2017

Glæd dig! For nu varer det ikke længe, før en lang og kedelig "efterårsferie" er slut og FDF starter igen Det sker i uge 33, hvor der er møder som følger: Mandag den 14. august klokken 18.00 - 19.30, starter...


Hvilke holdninger står FDF Hillerød for

 • Vision:

Vi vil være kendt som et rart sted at være

Det er derfor vigtigt for os, at vi:

 • møder børnene og de unge, der hvor de er
 • er fremtidsorienteret
 • arbejder under trygge rammer

 

Værdier:

Vores værdier er:

 • Samarbejde og sammenhold
 • Fællesskab
 • Kristent livssyn
 • Leg og fantasi
 • Børnene og de unge i centrum

 

Mål:

Jo flere vi er, desto sjovere er det for alle. Derfor har vi en målsætning om, at vi i FDF Hillerød skal have minimum 75 medlemmer. Dette vil vi opnå på følgende måder:

 

Rekruttering:

I forbindelse med rekruttering vil vi arbejde med følgende:

 • Videreudvikle hjemmesiden som vores væsentligste kommunikationsmedium udadtil
 • Lade forældrene anbefale os til andre forældre
 • Øget ekstern synlighed f.eks. ved artikler i Hillerød Posten og kirkebladet samt ved deltagelse i events ved større begivenheder i byen
 • Målrettet uddele FDFs reklamemateriale

 

Fastholdelse:

De børn og unge som er medlemmer i FDF Hillerød, vil vi søge at fastholde på følgende måde:

 • Løbende forny og videreudvikle vores ture og arrangementer, således at de følger med tiden og ikke opfattes som kedelige og gammeldags.
 • Konstant sikre, at der er en rød tråd i klassearbejdet.
 • Uddanne seniorerne til at indgå i de yngre klasser som assistenter, og dermed som forbilleder for de små.
 • Selvom vi skal forny os, skal vi ikke glemme, at vi bygger på traditioner. De klassiske FDF dyder, vil ikke gå i glemmebogen.

 

Gode rammer for arbejdet:

Hvis ikke der er gode og trygge rammer for klassearbejdet, så nytter ovenstående ikke så meget. Derfor vil FDF Hillerød:

 • Konstant søge at have en fornuftig økonomi, hvor tæring sættes efter næring, men hvor der også er råd til, at vi kan gøre et godt stykke arbejde.
 • Have en fornuftig arbejdsfordeling mellem bestyrelsen, lederne og støtteforeningen, således at det frivillige arbejde for den enkelte ikke bliver for overvældende